Политика - международното положение
heder


Имиграцията опростява езика, като вкарва много чуждици

Според учените филолози, имигранската вълна, на която през последните години сме свидетели повлиява доста негативно на такива езици като френски, немски и английски. Те не само, че опростяват правоговорният немски език например, но съкращават падежите, броя на използваните глаголи и спрежения, синонимите и като цяло общият брой думи в дадения разговорен стил.

По този начин много от думите, които не се използват често се забравят, особенно от децата на имигрантите. Според водещи филолози на Германия, измененията на немският език вече се усещат осезаемо в разговорите на улицата например. Нека добавим само, че немският език е  много богат на думи, а големият брой грешки, които имигрантите допускат в речта си са както граматически,  така и лексикални.

Постоянната неправилна употреба на падежи с времето се вкореняват в речта на преселниците и това неминуемо води до опростяване на езика. Има езици например, които нямат падежи (английският език) и те повлияват негативно на немският език.

Населението от източна Европа са доста старателни в изучаване тънкостите на местния език и затова слабо му влияят. Членуването в някои езици създава големи проблеми, тъй като то най-често се изпуска. Другата причина езика да се промени е честото смесване с думи на имигрантите и получаването на сленгове.

Сигурно тези от вас които имат деца забелязват как в училищният двор учениците говорят и начина им на изразяване. Когато детето заучи някоя дума погрешно е доста трудно в последствие да му се обясни правилният изговор. Всеки език търпи своето развитие и няма как той да остане статичен, добавят лингвистите.

Статистиката сочи, че за 2011 г. има увеличаване на имигрантският поток от Южна Европа към северните по-богати индустриални страни. По този начин и посредством културният обмен между страните се обогатяват езиците на народите – споделят филолозите по света.Собствено Търсене