Тоалетната хартия изтрива от лицето на Земята 27000 дървета на ден
hederТоалетната хартия изтрива от лицето на Земята 27000 дървета на ден

Тоалетната  хартия изтрива  от лицето на Земята  27000 дървета на ден

По целият свят  се унищожават  почти  270000 дървета на ден според последния брой на списание „World Watch”. Междувременно, нарастващото население, приемането на западният начин на живот и подобряването на  хигиената в развиващите се страни  увеличава употребата на тоалетна хартия,  добавя списанието. Резултатът е, че горите в глобален мащаб, особенно в  Северна и Южна Америка са в процес на нападение от компании за хартия, които се  конкурират за попълване на нуждите на потребителите.

"Стабилно нараства търсенето на тоалетна хартия в развиващите се страни и е решаващ фактор за влиянието, което производителите  на тоалетна хартия оказват  върху горите по света", казва авторът Ноел Робинс от  Worldwatch новините при  института за  съобщения.

"Нарастващият  натиск  за намаляване и предотвратяване на  използването на стари гори е в  ход, както и увеличаване засаждането на нови такива." Но според Робинс, това  е нещо повече от болест  казва  още WorldWatch. "Въпреки че хартиената промишленост често изпада в недостиг  на  насаждения, като решение са създават монокултури , които изискват огромни количества пестициди и химически торове, и поглъщат големи количества вода. Те от своя страна пречат на останалата флора и фауна в района".

Докато някои производители на тоалетна хартия разчита на горите, други се обръщат към контейнерите  за боклук на суровината. "Защитниците на рециклираната  тоалетна хартия, предлагат да се смесват на каша конвертираната тоалетна хартия , която се нуждае от повече вода, отколкото рециклирана хартия и да се използва за  хартия, която  да изпълва депата. Различни са  оценките за количеството на отпадъчната  хартия  в сметищата  и депата в САЩ (35-40 процента от общата депонирана маса).

"Обучение на потребителите,  подобряване на качеството на продукта, цените и предлагането на пазара на рециклирани продукти са важен момент в развитието на нашето съвремие. Трябва да се обмисли алтернатива на  тоалетната хартия като тоалетна вода, трябва да се продължи да се отговаря на нуждите на все по-многобройното  население в световен мащаб." В „Worldwatch Institute” -  Вашингтон, окръг Колумбия е основана независима изследователска организация, която предоставя базирани на фактии  анализи  на критичните глобални въпроси. Институтът има три основни програмни области включващи: климата & енергия, храна & селско стопанство  и "зелена" икономика.

Bookmark and Share

 Собствено Търсене